Kredi Garanti Fonu, kefalet talepleri için onay süreçlerini tamamen objektif kriterlere dayanarak tamamlamaktadır.

- Portföy Garanti Sistemi kapsamındaki kefalet işlemlerinde bankalarca yapılan kredi değerlendirme süreci esas alınmaktadır. KGF tarafından herhangi bir kredi değerlendirme işlemi yapılmamaktadır.

 - Portföy Garanti Sistemi kapsamının dışındaki kefalet işlemlerinde Banka ratingleri dikkate alınarak tahsis yapılmaktadır.

 Yeni dönemde;

 - Tahsis işlemleri, Rating Sistemi ve Portföy Garanti Sistemi ile yürütülecektir.

 - SGK ve Vergi Dairesine muaccel hale gelmiş borcu olmayan firmalar sistemden yararlanabilmektedir.

 Ancak, muaccel hale gelmiş borcun kefalet sağlanacak kredinin %20’sini aşmaması ve kullanılacak kredi ile ödenmesi durumunda da kefalet verilebilmesi mümkündür.

 - KOBİ’lerin kefalet üst limiti 3 milyon USD’dir.

 - KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmeler de sistemden yararlanabilecektir. Üst limit 50 milyon USD’dir.

 - Eximbank kredileri için %100’e kadar kefalet sağlanacaktır.