Menki Avukatlık Ortaklığı, yabancı müvekkillerine Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinde Türkiye’de araç ve gayrimenkul edinmeleri ile ilgili işlemler konusunda Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Konusunda uzman ve deneyimli kadro tarafından verilen başlıca hukuki hizmetleri aşağıda olduğu üzere sıralayabiliriz;

Yabancı müvekkillerimize Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinde, Türkiye’de araç ve mülk edinme işlemleri konusunda hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmetlerini şu başlıklar altında sunmaktayız. Vatandaşlık davaları, Türkiye’de çalışma izni alınması, izin süresinin uzatılması ve işlemlerin takibi, gayrimenkul alım satım işlemleri, yabancı şirketlerin mal edinimleri gibi yabancılar hukuku kapsamına giren bütün davalar.

 1.  Vatandaşlık davaları,
 2. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında açılacak davalar,
 3. Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri, müraacatı, takibi ve neticelendirilmesi,
 4. Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemleri takibi ve neticelendirilmesi,
 5. Türkiye’de oturma izni başvuru işlemleri , takibi ve neticelendirilmesi,
 6. Yabancı kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerin takibi ve neticelendirilmesi,
 7. Yabancı şirketlerin gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerin takibi ve neticelendirilmesi,
 8. Yabancı şirket veya kişilerin marka kullanım hakkının devralmasına ilişkin işlemlerin takibi ve neticelendirilmesi,
 9. Yabancıların Türkiye’de şirket kurmaları ve ticaret yapmaları konusunda her türlü işlemin yapılması, takibi ve neticelendirlmesi,
 10. Gayrimenkullerin kiralanmasına dair işlemlerin takibi ve neticelendirilmesi,

Detaylı Bilgi İçin

 • Ankara cad. Özmel Apt. Kat 2. Merkez / AKSARAY
 • 0382 212 6305
  0382 212 7018
 • bilgi@menki.av.tr

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI YAZILARIMIZ