Menki Avukatlık Ortaklığı, kamu ve özel sektörde çalışan sağlık personellerinin ve hekimlerin tıbbi uygulama hatalarından (MALPRAKTİS) doğan hukuki ve cezai sorumlulukları ile ilgili sağlık hukukunda ehil kadrosu ile sağlık personellerine, hastalara, hekimlere ve özel sağlık kuruluşlarına avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Tıbbi uygulama hatası olup olmadığının tespiti için öncesinde mutlaka alanında uzman bilirkişi hekimlerden mütalaa alınıp, hukuki ve cezai sorumluluğunun takibi bu mütalaa doğrultusunda sevk ve idare edilmektedir.

SağlıkHukuku davalarında bilgi ve tecrübelerimizi paylaşırken özel dava konularışunlardır: tıbbi müdahale sonunda meydana gelen maddi ve manevi zararlar, hekimhatası, kötü muamele, tıbbi hizmetlerin kötüye kullanılması, hasta hakları,hekim hakları, sağlık personelinin görevi hakkında açılan davalar, özelhastanelerde çalışan sağlık personeline dair dava ve şikayetlerdir. 

Sağlık Hukuku konularında bilgi ve tecrübelerimizi sizinle paylaşabilir, aşağıda özetlenen konularda size hukuki danışmanlık ve destek hizmeti sunabiliriz:

 • Tıbbi uyguluma hatasından doğan hukuki ve cezai sorumlulukları ile ilgili hekimlere avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermek,
 • Hukuki sorumlulukları dolayısıyla hekimlerin haklarında açılan hukuk davalarının takibi ve neticelendirilmesi,
 • Cezai sorumlulukları dolayısıyla hekimlerin haklarında açılan ceza davalarının takibi ve neticelendirilmesi,
 • Tıbbi uygulama hatasından doğan hukuki ve cezai sorumlulukları ile ilgili sağlık personellerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermek,
 • Hukuki sorumlulukları dolayısıyla sağlık personelleri hakkında açılan hukuk davalarının takibi ve neticelendirilmesi,
 • Cezai sorumlulukları dolayısıyla sağlık personellerİ hakkında açılan ceza davalarının takibi ve neticelendirilmesi,
 • Hekimlerin veya sağlık personellerinin tıbbi uygulama hatası dolayısıyla hukuki sorumluluklarından doğan ödemek zorunda olduğu tazminatın zorunlu mesleki sigortasından karşılanması için ilgili sigorta şirketi ile sürecin yönetilmesi, takibi ve neticelendirmesi,
 • Özel hastanelere bünyesinde çalışan sağlık personelleri veya hekimlerin hukuki ve cezai sorumlulukları dolayısıyla yöneltilmiş soruşturmaların ve kovuşturmaların yönetimi, takibi ve neticelendirilmesi,
 • Hastaların maruz kaldığı tıbbi uygulama hataları dolayısıyla hekimlerin veya sağlık personellerinin hukuki veya cezai sorumluluğunu gerektiren hususlarda hukuki ve cezai soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, yönetilmesi ve neticelendirilmesi,

Detaylı Bilgi İçin

 • Ankara cad. Özmel Apt. Kat 2. Merkez / AKSARAY
 • 0382 212 6305
  0382 212 7018
 • bilgi@menki.av.tr

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI YAZILARIMIZ