Hukuk sistemimizde şirketler arası rekabet, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen düzenleme ve yasaklamalarla sağlanmaktadır. Bu çerçevede Çitil Avukatlık Ortaklığı yerli ve yabancı şirketlere Rekabet Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Günümüzserbest piyasa koşullarında rekabet her zaman kendine yer bulmuştur.Müvekkillerimizin karşı karşıya kalabilecekleri her türlü rekabet durumundabiz, rekabet kurumunun getirdiği kıstaslara uygun olarak çözmeyi taahhütetmekteyiz.  Yatay ve dikey anlaşmalardandolayı oluşan sorunlar, rekabeti bozucu anlaşmalar, teşebbüs iş birliği, haksızrekabete ilişkin hukuk ve caza davaları, tazminat davaları ve distribütörlükanlaşmaları başlıca hizmet konularımızdandır.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerin bazılarını şu şekildesıralayabiliriz:

 • Yatay ve dikey anlaşmalar
 • Rekabeti bozucu anlaşmalar, uyumlu eylemler, teşebbüsbirliği
 • Birleştirme ve devralmaların rekabet hukukuna etkisi
 • Haksız rekabete ilişkin hukuk ve ceza davaları
 • Tazminat davaları
 • Distribütörlük anlaşmaları ve rekabet hukuku kısıtlamaları


Detaylı Bilgi İçin

 • Ankara cad. Özmel Apt. Kat 2. Merkez / AKSARAY
 • 0382 212 6305
  0382 212 7018
 • bilgi@menki.av.tr

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI YAZILARIMIZ