Menki Hukuk bürosu olarak; alacaklı ve borçlu sıfatıylaişlem yapan müvekkillerimize hak ve alacakları yükümlülükleri konusunda bilgisunarak daha iyi hizmet sağlamak amacıyla çalışmalarımızı dikkatle yapmaktayız.Hizmet sunduğumuz kıymetli evrak hukuku konusunda başlıca dava konularışunlardır; Kambiyo senetleri (bono, çek, poliçe) fatura alacaklarının icra veiflas yoluyla takibinin yapılması, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6273sayılı Çek Kanunundan kaynaklanan tüm çek uyuşmazlıklarının (karşılıksız çek,çekin iptali, çek tahsili, çekin zayi olması vb.) çözümü, müvekkillerimiziticari hayatlarında kullanacakları kıymetli evraklar konusunda bilgilendirme,bu sayede uyuşmazlıkları ve muhtemel sorunları engellemek için danışmanlıkhizmeti vermek.


Detaylı Bilgi İçin

  • Ankara cad. Özmel Apt. Kat 2. Merkez / AKSARAY
  • 0382 212 6305
    0382 212 7018
  • bilgi@menki.av.tr

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI YAZILARIMIZ