Menki hukuk bürosu olarak icra hukukuyla ilgili tüm takip, itiraz ve şikayet davalarıile iflas, haciz, icranın inkarı ve iflasın ertelenmesi, borç senetlerininakıbeti gibi yasal süreçleri yakından takip ederek davaların en kısa süredesonuçlanması için çalışmaktayız.


Detaylı Bilgi İçin

  • Ankara cad. Özmel Apt. Kat 2. Merkez / AKSARAY
  • 0382 212 6305
    0382 212 7018
  • bilgi@menki.av.tr

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI YAZILARIMIZ