Gayrimenkul hukukunun kapsamını taşınmazlar ve bu taşınmazları konu alan hukuki ilişkiler oluşturur. Menki Hukuk Bürosu olarak uzman avukatları müvekkillerine gayrimenkule ilişkin yönetim ve her türlü ihtilaflarında hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır.

Büromuzdadanışmanlık hizmetleri verirken olarak gayrimenkul alım satımı sırasındadoğabilecek bütün uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmayı taahhüt ederiz. Taşınmazmal alım satımı, sözleşmelerin hazırlanması, tapu sicilinin incelenmesi, katkarşılığı inşaat sözleşmeleri, ortaklığın giderilmesi,  inşaat izni, ruhsat işlemleri gibi konulardahizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku kapsamında sunduğumuz hizmetlerdenbazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Gayrimenkuller için satış sözleşmesinin kurulması vemevcut sözleşmelerin incelenmesi
 • Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde aracılık edilmesi
 • Gayrimenkulün tapu incelemesi
 • Gayrimenkulün hukuki durumunun araştırılması
 • Kat karşılığı inşaat ve satış vaadi sözleşmesinindüzenlenmesi veya bu sözleşmelerden kaynaklı dava açılması ve takibi
 • Tapu tescil davaları
 • Satış vaadi sözleşmesine aykırılıktan dolayı açılandavalar
 • Mülkiyet hakkına dayalı olarak istihkak ve müdahaleninmeni davaları
 • Ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)
 • Projelerin çevre ve imar mevzuatına uygun olupolmadığının değerlendirilmesi
 • İnşaat izni ve ruhsatlandırma için gerekli işlemler
 • Kamulaştırmada idari makamlar nezdinde kamulaştırmaişlemlerinin takibi
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • İpotek tesisi ve takibi
 • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu

Detaylı Bilgi İçin

 • Ankara cad. Özmel Apt. Kat 2. Merkez / AKSARAY
 • 0382 212 6305
  0382 212 7018
 • bilgi@menki.av.tr

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI YAZILARIMIZ