Eşya Hukuku, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen eşya statüsüne haiz olan şeyler ile kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen ve koruyan bir hukuk dalıdır. Müvekkillerimize, taşınır ve taşınmaz eşyalar üzerindeki haklarının kurulması ve korunması noktasında uzman kadromuzla hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Hukukbüromuzda borçlar hukuku ile yakından ilgili olan eşya hukuku konusuna girendavalara da bakmakta hem avukatlık hem de bu davalar ile ilgili danışmanlıkhizmeti vermekteyiz. Mülkiyet hakkı, kişisel irtifaklar, ipotek ve rehin gibitaşınır ve taşınmaz mallarla ilgili tespit davaları, tapu ve sigortacılık davalarıgibi özel konularda tecrübelerimizi sunmaktayız.

Bu hususta başlıca faaliyette bulunduğumuz hizmetlerimiz: 

Zilyetliğe dayalı davalar (Zilyetliğin korunması, Elatmanın önlenmesi)

İstihkak davası

Menkul ve gayrimenkuller üzerinde paylı ve elbirliğiylemülkiyet tesisi

Sınırlı ayni hak tesis işlemleri

Alım, önalım, satım sözleşmeleri

Tapu tescil davaları

Tapu sicili düzeltme işlem ve davaları

İrtifak ve rehin haklarına dayanan davalar

Ecrimisil davaları

Kamulaştırmasız el atma davaları

Ortaklığın giderilmesi davaları (İzale-i Şuyu)

Sebepsiz zenginleşme davaları

Kat mülkiyetinden kaynaklı davalar


Detaylı Bilgi İçin

  • Ankara cad. Özmel Apt. Kat 2. Merkez / AKSARAY
  • 0382 212 6305
    0382 212 7018
  • bilgi@menki.av.tr

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI YAZILARIMIZ